Είδος Χειρουργείων

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

1. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ/ΕΝΤΕΡΕΚΤΟΜΗ : διενεργείται σε περίπτωση ύπαρξης κακοήθειας ή φλεγμονώδους πάθησης του εντέρου.

2. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ: εφαρμόζεται σε ασθενείς με οξεία σκωληκοειδίτιδα (τυφλό) ή σε ασθενείς με κακοήθεια σκωληκοειδούς απόφυση

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΘΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΚΤΟΥ

1. ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΟΠΑΘΕΙΑ : θεραπεία με  Laser όπου ενδείκνυται, η οποία είναι θεραπεία με μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο, ταχεία ανάρρωση και χαμηλά ποσοστά υποτροπής.

2. ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ : θεραπεία με Laser όπου ενδείκνυται, εκτομή συριγγώδους πόρου ή τοποθέτηση Seton.

3. ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΟΣ/ΣΥΡΙΓΓΙΟ : αντιμετωπίζεται με Laser όπου ενδείκνυται, η οποία είναι μια μέθοδος με μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο και ταχεία ανάρρωση

ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

1. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ (LAPAROSCOPIC SLEEVE GASTRECTOMY) : διενεργείται σε ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από νοσογόνο παχυσαρκία και έχουν αποτύχει οι συντηρητικές μεθόδοι απώλειας βάρους. Οι ασθενείς υποβάλλονται σε ενδελεχή προεγχειρητικό έλεγχο βάση των διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ

1. ΟΛΙΚΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ: λόγω όζων θυρεοειδούς ή παρουσία κακοήθειας,η επέμβαση γίνεται με χρήση νευροδιεγέρτη έτσι ώστε να διαφυλάσσονται τα λαρυγγικά νεύρα, με τον τρόπο αυτό δεν υπάρχει βραχνάδα ή απώλεια φωνής.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΟΛΗΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ

1. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ : λόγω παρουσίας λίθων εντός της χοληδόχου κύστης ή φλεγμονής της χοληδόχου κύστης.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ

1. ΟΓΚΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΟΓΚΟΠΛΑΣΤΙΚΗ : διενεργείται συνήθως όταν υπάρχουν ευμεγέθη ιναδενώματα

2. ΟΓΚΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΦΡΟΥΡΟ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ Ή ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΑΣΧΑΛΗΣ: επέμβαση η οποία διενεργείται σε περίπτωση ύπαρξης κακοήθειας στον μαστό

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

1. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΙΠΩΜΑΤΩΝ,ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ),ΚΥΣΤΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: μικρά χειρουργεία με τοπική αναισθησία τα οποία δεν χρήζουν νοσηλείας

2. ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΗΛΩΝ

1. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ: λόγω παρουσίας βουβωνοκήλης (τσακρισμα?).Είναι τεχνική με πολύ χαμηλά ποσοστά υποτροπής και ταχεία ανάρρωση

2. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΚΗΛΗΣ: είναι κήλη η οποία δημιουργείται σε προηγηθείσες χειρουργικές τομές

3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ : κήλη στην περιοχή του ομφαλού