ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΗΛΩΝ

Είδος Χειρουργείων

ΚΗΛΕΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η Λαπαροσκοπική ή Eλάχιστα Eπεμβατική Xειρουργική (Minimally Invasive Surgery) αποτελεί τη χειρουργική κοιλίας μέσω μικρών τομών του κοιλιακού τοιχώματος μεγέθους από 0,5εκ εως 1,5εκ, χωρίς να απαιτείται μια μεγάλη τομή όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Πλεονεκτήματα:

 • Ταχεία ανάρρωση
 • Μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος
 • Ταχύτερη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες
 • Χαμηλότερα ποσοστά επιπλοκών
 • Καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα (πχ χαμηλά ποσοστά υποτροπής/επανεμφάνισης κήλης)
 • Καλύτερη διεγχειρητική διάγνωση καθώς η κοιλία επισκοπείται υπό άμεση όραση με την κάμερα
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα λόγω μικρότερων τομών

 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΗΛΗΣ

Τι είναι η κήλη;

Είναι ένα “εξόγκωμα” κάτω από το δέρμα του κοιλιακού τοιχώματος. Μέσω ενός  χάσματος του κοιλιακού τοιχώματος περιεχόμενο της κοιλίας όπως λίπος ή τμήμα εντέρου προπίπτει (προεξέχει) κάτω από το δέρμα με αποτέλεσμα τη δημιουργία αυτού του εξογκώματος.

Είδη κηλών:

Ανάλογα με την εντόπιση των κηλών, αυτές χωρίζονται στις πιο κάτω κατηγορίες

 • Βουβωνοκήλη (inguinal hernia)
 • επιγαστρική κήλη ( epigastric hernia)
 • ομφαλοκήλη(umbilical hernia)
 • μηροκήλη (femoral hernia)
 • κήλη αθλητών (sports hernia)
 • κήλη Spiegel (σπιγγέλειος κήλη) (Spigelian hernia)
 • μετεγχειρητική κήλη (incisional hernia)

 

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης:

Η επέμβαση διενεργείται υπό γενική αναισθησία. Η επέμβαση γίνεται μέσω 3 τομών, μία στον ομφαλό και 1 στην κάθε πλευρά του ομφαλού. Το μήκος των τομών είναι από 5 χιλιοστά εώς 15 χιλιοστά. Η ανατομία της βουβωνικής περιοχής παρουσιάζει πολλά αγγεία και νεύρα, για το λόγο αυτό η λαπαροσκοπική επέμβαση βουβωνοκήλης απαιτεί μεγαλύτερη εμπειρία από το χειρουργό. Το χάσμα της κήλης επικαλύπτεται με ειδικό προσχηματισμένο πλέγμα που τοποθετείται στην πάσχουσα περιοχή.

Πλεονεκτήματα λαπαροσκοπικής αποκατάστασης βουβωνοκήλης:
 • μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος, ειδικά στις περιπτώσεις αμφοτερόπλευρης βουβωνοκήλης (κήλη και στις 2 πλευρές)
 • ταχύτερη έξοδος  από την κλινική
 • ταχύτερη επάνοδος στις συνήθεις δραστηριότητες/εργασία
 • χαμηλότερο ποσοστό επιπλοκών όπως αιμορραγία, λοίμωξη τραύματος
 • λιγότερες πιθανότητες πρόκλησης νευρογενούς πόνου στην περιοχή
 • χαμηλότερα ποσοστά υποτροπής συγκριτικά με την παλαιές ανοικτές μεθόδους
Λαπαροσκοπική αποκατάσταση μηροκήλης:

Η μηροκήλη εμφανίζεται λίγο πιο κάτω από τη βουβωνοκήλη και θεραπεύεται με την ίδια επέμβαση όπως και η βουβωνοκήλη.

Αποκατάσταση ομφαλοκήλης:

Η ομφαλοκήλη εμφανίζεται στην περιοχή του ομφαλού.Αναλόγως του μεγέθους του χάσματος μπορεί να αντιμετωπισθεί λαπαροσκοπικά ή ανοικτά, και στις 2 περιπτώσεις συγκλείνεται το χάσμα με ραφές και ενισχύεται το τοίχωμα με ειδικά διαμορφωμένο πλέγμα.

Αποκατάσταση επιγαστρικής κήλης:

Η κήλη μέσης γραμμής βρίσκεται στη μέση γραμμή του κοιλιακού τοιχώματος, μεταξύ ομφαλού και της ξιφοειδούς απόφυσης (το τέλος του στέρνου).

Η επέμβαση για την αποκατάσταση της επιγαστρικής κήλης πραγματοποιείται λαπαροσκοπικά, μέσω δηλαδή τριών μικρών τομών του κοιλιακού τοιχώματος, μεγέθους 0,5 εκ – 1,5 εκ και τοποθετείται ειδικό συνθετικό πλέγμα για τη σύγκλειση του χάσματος του κοιλιακού τοιχώματος. Το συνθετικό πλέγμα που χρησιμοποιείται είναι επικαλυμμένο με ειδικό φιλμ έτσι ώστε να μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας συμφύσεων μεταξύ εντέρων και πλέγματος.

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης αναφέρονται πιο πάνω.

Αποκατάσταση μετεγχειρητικής κήλης:

Η μετεγχειρητική κήλη προκύπτει λόγω προηγηθείσας ανοιχτής χειρουργικής επέμβασης στην περιοχή με αποτέλεσμα την εξασθένηση του κοιλιακού τοιχώματος και δημιουργία χάσματος.

Η αποκατάσταση της κήλης πραγματοποιείται λαπαροσκοπικά και μέσω 3 μικρών τομών τοποθετείται από τους χειρουργούς συνθετικό πλέγμα, όπως και στις επιγαστρικές κήλες.

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης αναφέρονται πιο πάνω.

Αποκατάσταση κήλης Spiegel:

Η κήλη εμφανίζεται στα πλάγια των ορθών κοιλιακών μυών και αντιμετωπίζεται επίσης λαπαροσκοπικά.