ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ GIST

Τι είναι ο όγκος GIST; Είναι ένας σχετικά σπάνιος όγκος, όπου εντοπίζεται συχνότερα στο στομάχι και σπανιότερα στο λεπτό έντερο.Αναλόγως με το μέγεθος και τα ιστολογικά του χαρακτηριστικά, μπορεί να χαρακτηριστεί καλοήθης ή ελαφρά κακοήθης. Ποια είναι τα συμπτώματα;  Τα συμπτώματα του όγκου GIST είναι μη συγκεκριμένα και είναι αναλόγως της εντόπισης και του μεγέθους […]